logo Ľahký prevod

www.lahkyprevod.sk

O cykloturistike, pri ktorej nejde o život.
©: PD 2008+ | otázky a pripomienky: lahkyprevodkontaktlahkyprevod.sk
 

"Každý je sám strojcom svojho šťastia" - anonym

(verzia pre tlač)

Výstraha!

Texty na týchto stránkach sú založené na osobných skúsenostiach ich autorov a informáciách z verejne dostupných zdrojov. Často odrážajú subjektívne názory pisateľa. Nie sú určené na bezhlavé nasledovanie ale skôr ako podnet na zamyslenie, inšpirácia, motivácia, občas aj varovanie pri príprave Vašich vlastných cykloturistických akcií. Napriek tým najlepším úmyslom pri ich tvorbe nie je možné vylúčiť, že práve vo Vašom prípade budú absolútne nepoužiteľné. Aj tu platí: dôveruj ale preveruj. Konečné rozhodnutie je vždy vo Vašich rukách a ste to Vy, kto bude znášať jeho prípadné následky.

PA.

PS: Boli ste upozornení, nevravte že nie.

PS2: Ja viem, každý má dosť rozumu. Až do momentu, kým nevyvedie nejakú kapitálnu hlúposť. A vtedy je obyčajne najľahšie zvaliť vinu na niekoho iného. Tak ešte raz: za svoje rozhodnutia si zodpovedá každý sám.